www.annstuderamera.com - Svenska, Retorik och Religion för studerande och företag
 
 
 
 
Jag hjälper och tränar:
 
 GYMNASISTER som vill komma in på universitetet eller annan utbildning. 
 
UNIVERSITETSSTUDERANDE som t ex behöver få sitt examensarbete korrekturläst eller annat.
 
MINDRE och STÖRRE FÖRETAG som kontinuerligt behöver uppdatera sin personal i det svenska språket och/eller retorisk framställning. Tar även upp härskartekniker för den som önskar
Granskar språket i texter som diarieförs
 
 
 SVENSKA SPRÅKET  är en förutsättning för att du ska kunna kommunicera i din vardag. Det handlar lika mycket om att kunna uttrycka sig kreativt som att förstå basgrammatik. Svenska språket är en förutsättning för att du ska få ett kvalificerat arbete i Sverige. 
 
FÖRETAG kan t ex behöva hjälp med:
  • Att stödja utländsk personal som inte har svenska som modersmål
  • Att kunna uttrycka sig språkligt korrekt genom övningar i att vara objektiv
  • Att kunna skriva egna texter
  • Att muntligt återge en läst text (minnesträning)

HEMSIDOR 
Jag hjälper dig att förbättra texten i en redan befintlig hemsida eller att bygga en ny text med retorikens hjälp.

RETORIK hjälper dig att stå för dina idéer, att argumentera, att med hjälp av olika retoriska tekniker som ethos (image, karaktär), pathos (värderingar, känslor) och logos (sakliga argument och påståenden) och med ditt kroppsspråk på ett trovärdigt sätt kunna övertyga om att det du framför är det bästa alternativet.
 
InomFÖRETAGär det viktigt:
  • Att finna sakliga argument för sin produkt/tjänst
  • Att vara lyhörd inför språkets vagheter och styrkor
  • Att äga ett övertygande kroppsspråk och att ha kontroll över sin röst vid presentationer
  • Att äga vetskap om olika härskartekniker
 
KORREKTURLÄSNING av bokmanus, manus till hemsidor, allt som har med text att göra i olika sammanhang, att finna den rätta formuleringen och den rätta retoriken för ett specifikt sammanhang.  
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint