www.annstuderamera.com - Svenska, Retorik och Religion för studerande och företag
Bolagsverkets registrering:
 
ANN STUDERA MERA
 
F-skattsedel finns.

Elev på GYMNASIET betalar 350Kr/60 min INKLUSIVE moms 25%, för bl a basgrammatik, läxhjälp, uppsatsskrivning och korrektur av examensarbete med mera efter behov. Universitetsstudenter betalar 375kr/60 min inkl moms 25%
 
När det gäller FÖRETAG med max 5 anställda tar jag för enskild undervisning i svenska eller/och retorik  370Kr/60 min EXKLUSIVE moms 25%. 
 
Max 10 anställda/enskilt  400kr/60 min exkl moms
Max 20 anställda/enskilt  450kr/60 min exkl moms
Max 30 anställda/enskilt 500kr/60 min exkl moms
Max 40 anställda/enskilt 550kr/60 min exkl moms
 
Vid grupp om max 10 personer i svenska eller retorik, 1000Kr/60 min exkl moms. 

Vid grupp om max 20 personer i svenska eller retorik,
1500kr/60 min exkl moms

Vid grupp om max 30 personer i svenska eller retorik 2000kr/60min exkl moms


 
KORREKTUR/MANUSLÄSNING PÅ DISTANS av manus, hemsidor eller andra texter. Är du över 20 år tar jag 350kr/60min EXKLUSIVE moms. Om du är under 20 år betalar du 350kr/60 min INKLUSIVE moms. Du betalar i förväg. Om du gällande en längre text har behov av ett avtal som är underskrivet av både dig och mig så ordnar vi det. Arbetet ska vara gjort inom den tidsintervall vi kommer överens om.
 
OBS Om examensarbeten! Jag skriver inte ÅT dig utan rättar språkliga och grammatiska fel :-).
 
För STUDENTER OCH FÖR INDIVIDUELLA studier i Göteborgsområdet där du är ÖVER 25 år tar jag 370 Kr/60 min EXKLUSIVE moms.
Vid enstaka timmar (max 6st )använder jag mig av kvittensblock och kontant betalning.
Den juridiska person som står för betalningen lämnar sitt personnummer genom att visa ID-handling.
 
Därefter gäller BankGiro.
 
BG: 599-7416  SEB 

 
Alternativa platser: 

*Pedagogen (lärarhögskolan)Mitt emot Ö.Hamngatan 24-26

*EFG i Gamla GP huset, Polhemsplatsen 5-7. En mötesplats med fritt WiFi. 

*Samhällsvetenskapliga biblioteket, Vasagatan 2

*Humanisten (universitetet)Näckrosdammen


OBS! Ingen undervisning i hemmiljö.


Tid: Efter överenskommelse.
 
 
IPhone: 0761-852 167

 
Ser fram emot ett gott samarbete med kreativ studiero 
 
Ann Börjesson :-) 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint